Foto:Modell House Foto:Modell House

Dogge Doggelito om Nattvandringens betydelse.


Vill lägga in ett inlägg och tacka till nattvandringen som jag tycker är en i grunden fantastisk idé, där vuxna går ut bland ungdomar på gårdar och i kvarteret.

Det ger en ökad trygghetskänsla för alla.

Inte bara för de personer som är ute, utan jag känner mig även säkrare när mina barn är ute på kvällarna.

Detta är något som jag önskar att fler genomförde; nattvandring.

Förutom den som tidigare sagda ökade säkerheten så bidrar det till en ökad gemenskap.

Det är roligt att nattvandra! man träffar nya personer och får kvällarna att bli tryggare, roligare och framför allt bättre.

Mötena där de vuxna träffar de unga är också välbehövt, det ger ett väsentligt och viktigt intryck.

Ungdomarna kommer känna att vuxna människor är trygghetspunkter.

Tillsammans så kan vi skapa en gemenskap där ingen behöver gå rädd med vetskapen att nattvandrarna är ute, I ett samhälle där fattigdom och elände breder ut sig, ett samhälle som drar ner på polisverksamheten är det ytterst viktigt att vuxna är ute på gator och torg efter att mörkret fallit för att se vad som försegår i vårat samhälle.

Var med du också och bidra!

Stå inte vid sidan om och va passiv.

Kram och kärlek!  / några tankar från Dogge Doggelito