Välkommen till:

Stay Safe Nattvandring
(Riksnätverket)
staysafenattvandring.se

Vi är Medlemmar i

Vi är försäkrade av

Om Stay safe


Stay Safe är en politiskt och religiöst obunden förening (Riksnätverk) som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet.

Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig.

  • - Lyssna på och prata med ungdomarna.
  • Agera rådgivande inom ramen för ”sunt förnuft”

Just genom att bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så få vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation.

-Utanförskapets pris

Vad är samhället / Kommunerna redo att betala för att rädda Ungdomar o äldre från utanförskap?

Vad kostar det att låta bli?

Det går inte att värdera ett mänskligt lidande i pengar, men det är möjligt att visa genom att ett förebyggande projekt mot utanförskap lönar sig i längden.

Att Nattvandra


NATTVANDRING ÄR ATT BRY SIG OM ALLA MÄNNISKOR


Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig.

Vi finns där ungdomarna är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg.

Vi skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd.
Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen eller i värsta fall fixa en skjuts hem.

Vi som Nattvandrar skapar viktiga vuxenrelationer till ungdomar i olika situationer.

Även den som normalt har det tryggt och bra hemma kan tillfälligt hamna i situationer där de behöver just ditt/erat stöd.

Andra kanske helt saknar trygga vuxna i sin tillvaro. 

Sammantaget leder din närvaro till tryggare unga och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotika användning minskar. 

Som Stays Safe nattvandrare är vi varken poliser, vakter eller sociala myndigheter.

Vi är bara vuxna som vågar vara just vuxna, som bryr oss om och tar vårt ansvar.

-Du kan bli Stay Safe nattvandrare om du är över 18 år, Och bryr dig om samt vill vara en förebild för unga.

I några nattvandrargrupper inom Stay Safe finns det även ungdomsgrupper som nattvandrare.

Då ska de alltid vara tillsammans med vuxna, erfarna nattvandrare.

 Som Stay Safe nattvandrare är det viktigt att vara social och flexibel, varje Kväll/natt Samt Alla är vi unika som människor.

Gyllene regler

Tänk också på våra tre ledord:

  • Observera
  • Notera
  • Larma
  • Fotografera om ni kan.


- Verka för samverkan med kommun, myndigheter, företag och andra grupper inom samhället

- Nattvandra i grupper om minst två personer (tre rekommenderas)

- Var synlig, observera och hjälp. Tillkalla hjälp, t.ex. polis, ambulans, om nödvändigt

- Hjälp till med första förband, ett telefonsamtal eller kanske hjälp hem

Stay Safe Nattvandrare får ALDRIG beslagta alkohol från någon, oavsett om det är ett barn, tonåring eller vuxen.

- Detta får endast göras av polisen enligt svensk lag.

Gå aldrig in i en situation med risk för att du skadar dig själv eller andra.

Känner ni en osäkerhet om vad ni bör eller skall göra!
– rådgör med polisen.


Detta innebär att vid akut situation skall du larma, observera vem som gör vad eller vad som händer, hur personer är klädda med mera och notera när, var, hur, vem och så vidare.

Glöm inte ev. vittnen
– t.ex. från din Stay Safe nattvandrings grupp.