Stay Safe Nattvandring Riks

Att Teckna Avtal  och Starta

Vänligen läs igenom, sedan när du/ni gjort det och du vill starta en grupp så går du in på fliken "Kontakt" och lämnar era kontaktuppgifter samt vilken Stad/Samhälle ni vill starta en grupp i.

Teckna Avtal

Avtalet som man tecknar är ett s.k. ”Nätverksavtal” det reglerar dels skyldigheter samt också rättigheter mellan 
Stay Safe Nattvandring Riksnärverket och respektive
lokal nattvandringsgrupp.

Avtalet innebär en låg årsavgift.
     (för närvarande 300kr/år)

-Vad erhåller man genom avtalet/medlemsavgiften:

Jackor, informationsmaterial, kurser och studiecirklar efter behov samt försäkring och mycket mera.

Dessutom får man även möjligheten att träffa andra nattvandings grupper i samband med våra träffar runt om i Sverige.

Självklart har man också tillgång till vårt kansli där två mycket erfarna nattvandrare från Stay Safe Nattvandring  finns just för er.

Varje lokal nattvandrargrupp inom Stay Safe  är helt självstyrande både när det gäller ekonomi, verksamhet och inriktning.

Avtalet ställer inga krav på att man skall vara en formell förening utan detta avgör man själv – helt anpassat efter de lokala förutsättningarna.

Så startar du en lokal grupp

Vi medverkar på något sätt i varje nattvandrargrupp från första introduktion och avtal, till att gruppen kommer igång att börjar nattvandra.

Som nattvandings grupp kan man sedan alltid vända sig till oss på Stay Safe Nattvandring med frågor och funderingar.
 
Vem kan teckna Avtal?

Oavsett om man är en befintlig förening, skol- eller föräldraråd eller kanske bara några vuxna som vill engagera sig så har ni möjlighet att teckna vårat nätverksavtal.

Även kommuner kan teckna vårat avtal med Stay Safe Nattvandring men då med förutsättning att avtalet övergår till engagerade vuxna inom en kort tid.
 
Förening eller inte?

Vi ställer inga krav om att ni måste vara en formell förening med styrelse, stadgar, årsmöten osv.

Men vi rekomenderar att ni gör en förening då ni då kan erhålla kommunala bidrag osv.

Idag är de flesta grupper s.k. ”eldsjälsgrupper”

vilket innebär att man är några vuxna som vill engagera sig men inte lägga fokus på administration.

Vill Du/Ni nattvandra för barn och ungdomar.

Valet är ert hur ni vill organisera er och i vilken form.